mjfinal

Welkom

Mediatio is gespecialiseerd in het bemiddelen van:

  • Echtscheidingen, met daarbij het opstellen van convenanten, ouderschapsplan, omgangsregeling en alimentatieberekeningen.
  • Communicatieproblemen tussen partners of ex-partners na een verbroken relatie of (echt) scheiding waarbij al dan niet kinderen in het spel zijn.
  • Familieconflicten
  • Arbeidsconflicten

Conflicten horen bij het leven

Conflicten horen bij het leven, zijn menselijk en komen overal voor waar mensen met elkaar samenleven, werken of op andere wijze samenkomen. Ieder mens heeft immers een andere belevingswereld, een andere achtergrond en ervaringen, andere gedachten, verwachtingen en wensen.

Mijn streven naar een oplossing

Als mediator streef ik er naar om met behulp van mediation tot een duurzame oplossing te komen voor uw conflict. Een oplossing waar beide partijen achter staan. Ook in situaties waarin een kwestie uitzichtloos lijkt, is het meestal mogelijk om tot een zorgvuldige en bevredigende oplossing te komen.

Communicatie blijvend verbeteren

Vaak blijven de partijen elkaar na de mediation tegenkomen. Binnen de familie of op de werkvloer. Na een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn blijven de ouders met elkaar contact houden als partners in ouderschap. Mediation kan er voor zorgen dat de communicatie blijvend verbetert.