Kosten

De kosten bestaan voornamelijk uit het honorarium van de mediator, voor de uren die zij besteedt aan de gesprekken, het lezen van relevante stukken, het opstellen van verslagen en van overeenkomsten. In sommige gevallen komt daar een vergoeding voor reistijd en reiskosten bij. Het uurtarief bedraagt € 160,00 per uur exclusief BTW. Voor partijbegeleiding geldt een aangepast tarief.

Wij gaan er van uit dat mediation in beginsel voor iedereen toegankelijk moet zijn. Indien uw financiële situatie daartoe aanleiding geeft zijn wij bereid te kijken naar een passend tarief. Soms vergoed uw rechtsbijstandverzekeraar de (gedeeltelijke) kosten van mediation of komt u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. Wij kunnen u helpen dit uit te zoeken.

Alimentatieberekeningen
Wij kunnen ook zonder mediatontraject een alimentatieberekening (partneralimentatie en/of kinderalimentatie) voor u maken. Ook kunnen wij een herberekening voor u maken indien omstandigheden gewijzigd zijn. De kosten van deze berekening bedragen € 110,— excl. BTW.

hands402